Menu

Duyurular


Tehlikeli Mal Taşımacılığı Hk.

SİRKÜLER NO: 3.2 / 481-410 = 23/07/2015
 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22/07/2015 tarih ve 3036-566/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Türkiye Odalar ve Borsalar  Birliği (TOBB)'nin 21.07.2015 tarih ve 13861 sayılı yazısına atfen;
 Ülkemizin taraf olduğu ''Tehlikeli Malların Karayoluyla Uluslararası Taşınmasına ilişkin Avrupa Anlaşması (ADR) çerçevesinde Resmi Gazete 'de yayınlanarak yürürlüğe giren Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak tehlikeli maddelerin taşınması gerektiği, ayrıca Türkiye –AB Mali işbirliği kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Polonya – Litvanya ortaklığı ile yürütülmekte olan '' Tehlikeli Mal Taşımacılığı Konusunda Destek'' isimli Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi'nin 27.05.2014 tarihinde başlatılarak faaliyetlerine devam ettiği, söz konusu projenin '' Karayolu Mal Taşımacılığının İzlenmesi, Kontrolü ve Uygulanması Modelinin Detaylandırılması'' başlıklı bileşeni kapsamında tehlikeli mal taşımacılığında kullanılan araçlar, taşıma birimleri ve ambalaj testleri, periyodik muayeneleri onayları ve sertifikalandırılmalarıyla ilgili konuların görüşüleceği bir toplantının ilgili bakanlık nezdinde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.
 
Bu kapsamda, bahsi geçen toplantıda gündeme alınmak üzere , Odamız üyesi ilgili firmaların yaşadığı sorun ve tecrübelerle ilgili geri bildirimlerin 3 Ağustos 2015 tarihine kadar   e-posta
(serkan.inal@denizticaretodasi.org.tr) ile iletilmesi gerektiği,”
 
Bildirilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
EK  1: İlgi yazı (1 sayfa)  
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz