Menu

Duyurular


Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 3.2 / 786-557 = 27/12/2012

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca, 26/12/2012 tarih ve 28509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, “Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: 1 ilgi Yönetmelik

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz