Menu

Duyurular


Tehlikeli Madde Faaliyetleri Belgesi (TMFB) Süresi

SİRKÜLER NO: 3.2 / 697-488 = 17/09/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17.09.2019 tarih ve 3300-626/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında bulunan yazısına atfen;

 

“Tehlikeli Madde Faaliyet Belgesine (TMFB) sahip işetmelerden; 5 yıllık TMFB süresi 31.12.2019 tarihinden sonra bitenlerin 31.12.2019 tarihine kadar 11.06.2019 tarih ve 44011 sayılı TMFB Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönerge’nin EK-2’de yer alan faaliyet belgesinin faaliyet konusu veya konularının hangileri olduğuna dair işletmenin bulunduğu bölgede yetkilendirilmiş Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Kurumlarından (TMGDK)’ dan alacakları bahse konu yönerge’nin  Ek-3’te yer alan  TMFB için düzenlenen rapor ile ilgili Bölge Müdürlüğüne vererek TMFB’sini yenilemek zorunda olduğu, inceleme  ve denetim sonucunda bu iş ve işlemleri zamanında yapmayan işetmelerin TMFB’sinin iptal edileceği,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz