Menu

Duyurular


Sualtı Arama Kurtarma Faaliyeti (İstanbul Boğazı’nın Geçici Uluslararası Deniz Trafiğine Kapanması)

SİRKÜLER NO: 13.7  / 611-471 = 08/08/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 08/08/2017 tarih ve 3044-517/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 07.08.2017 tarih ve E.63541 sayılı yazısına atfen;

15 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul Boğazı Arnavutköy Akıntı Burnu mekiinde denize yüzmek amacıyla girerek gözden kaybolan ve tüm arama faaliyetlerine rağmen bulunamayan Furkan YILDIRIM’ın bulunabilmesi içinKuzey Deniz Saha Komutanlığı tarafından denizaltı ROV cihazı destekli olarak ve uygun nitelikte teçhizatla donatılmış dalgıç ekibiyle arama ve kurtarma faaliyetlerinin 08 Ağustos 2017 tarihinde Kuzey Deniz Saha Komutanlığı tarafından yeniden gerçekleştirileceği, şahsın bulunamaması halinde ise 10 Ağustos 2017 tarihinde aynı faaliyetin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak tekrarlanacağı,


Arama Kurtarma faaliyetlerinin gerçekleştirileceği bölgenin İstanbul Boğazı’nın Trafik Ayrım Hattı’nın içinde olması nedeniyle, faaliyetler sırasında seyir emniyetinin tehlikeye düşürülmemesi için, anılan tarih/tarihlerde 10:00 – 18:00 saatleri arasında İstanbul Boğazının deniz trafiğine kapatılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtilerek bu kapsamda                  08 Ağustos 2017 tarihi 10:00 ile 18:00 saatleri arasında İstanbul Boğazı’nın deniz trafiğine kapatılması ve bahse konu kapatma hakkında bölgeyi kullanan denizcilere gerekli duyuruların yapılması Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nden istenmiştir.


Denilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz