Menu

Duyurular


Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının KDV İade Alacağından Mahsup Edilmesi...

SİRKÜLER NO:10.3 / 663-532 = 23/10/2008

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca, 22 Ekim 2008 tarih ve 27032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan  “Sosyal Güvenlik Prim Borçlarının KDV İade Alacağından Mahsup Edilmesi Suretiyle Ödenmesi Hakkında Tebliğ” ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: 1 Tebliğ 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz