Menu

Duyurular


Son Değişikliklerle Yeni Yatırım Teşvik Uygulamaları Semineri Hk.

SİRKÜLER NO: 12.2 / 0398-286 = 14/06/2011

Son Değişikliklerle Yeni Yatırım Teşvik Uygulamaları Semineri Hk.

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 13/06/2011 tarih ve  2396-367/2011 sayılı yazısı.

 

“T.C.Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İstanbul İhracatçı Birlikleri’nin 10.06.2011 tarih ve 6740 sayılı yazısına atfen;

 

Hazine Müsteşarlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü tarafından Son Değişikliklerle Yeni Yatırım Teşvik Uygulamaları Semineri’nin 16 Haziran 2011 tarihinde saat 14:00-17:30 arasında İstanbul İhracatçı Birliği Genel Sekreterliği organizasyonunda düzenleneceği belirtilerek katılımcı başına katkı payının 50 TL olduğu ve başvurunun en geç 15 Haziran 2011 Çarşamba gününe kadar İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’ne yapılması gerektiği ifade edilmektedir.”

 

Denilmekte olup, seminere ilişkin detaylar ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek:  İlgi yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz