Menu

Duyurular


Seyir Yardımcıları Kriterleri

SİRKÜLER NO: 11.5 / 632-440 = 21/08/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 21.08.2019 tarih ve 3019-552/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Seyir ve Haberleşme Dairesi Başkanlığı’nın 09.08.2019 tarih ve E.41291 sayılı yazısından bahisle;

 

25.05.2009 tarihli ve 27238 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Seyir Yardımcıları Yönetmeliği kapsamında, Türk Deniz Yetki Alanlarında kullanılacak olan seyir yardımcıları kriterlerinin, IALA standartlarına uygun olarak hazırlandığı ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü web sitesi https://www.kiyiemniyeti.gov.tr/seyir_yardimcilari adresinde yayınlandığı,

18.02.2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında tesis edilecek olan seyir yardımcılarının belirtilen kriterlere uygun olarak tesis edilmesi hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

 Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz