Menu

Duyurular


Seyir Uyarısı Hk.

SİRKÜLER NO: 13,7 / 264-222 = 30/04/2015
 

 
Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kocaeli  Liman Başkanlığından alınan, 29/04/2015 tarih ve 36935900-145.99/603 sayılı “Seyir Uyarısı” konulu yazısında;
 
“İlgi: IHI Infrastructure Systems Co. Ltd'in 29.04.2015 tarihli dilekçesi.
 
Malumlarınız olduğu üzere, Başkanlığımız yetki sahası içerisinde,  Dil Burnu ile Kaba Burun arasındaki deniz sahasında, Gebze İzmir  Otoyolu  İzmit Körfezi Geçiş Köprüsü Üstyapı işleri devam etmekte olup ilgi yazı ile bildirilen planlama kapsamında;
 
·         01 Mayıs 2015 tarihinde 08:00 ile 18:00 saatleri arasında,
 
zarar gören köprü Kuzey ve Güney kuleleri arasındaki yürüme yolunun deniz tabanına indirilmesi ile ilgili operasyon nedeniyle seyir, can, mal ve çevre emniyetini teminen;  belirtilen tarihte belirtilen saatler arasında 029˚30’D ile 029˚32’D boylamları arasındaki deniz sahası gemi ve deniz araçları için deniz trafiğine kapatılmıştır.
 
Söz konusu operasyonun gerçekleştirilmesi sırasında meydana gelebilecek teknik aksaklıklar veya hava koşulları sebebiyle yukarıdaki operasyon planında oluşabilecek değişiklikler http://www.izmitdenizcilik.gov.tr internet adresi üzerinden güncellenecektir.
 
Konu ile ilgili olarak, bölgede seyir yapma ihtimali bulunan bağlınız tüm gemi ve deniz araçlarının, seyir, can, mal ve çevre güvenliği açısından, söz konusu operasyon ve bu talimatımız hakkında bilgilendirilerek yapılan uyarı ve ikazları dikkate almaları konusunda talimatlandırılmaları hususu,”
 
bildirilmekte olup, ilgi yazı ekte sunulmaktadır."
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
Ek 1: İlgi yazı
 
 
Dağıtım: Tüm Üyelerimiz