Menu

Duyurular


Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına Yönelik Gemi-Liman Rehberi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 265-185 = 08/04/2021 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 07.04.2021 tarih ve 1171/392/2021 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) tarafından 26 Mart 2021 tarihinde resmi web sitesinde yayımlanan yazıda, gemi-liman arayüzünde sera gazı (Green House Gases – GHG) emisyonlarının azaltılmasını destekleyebilecek sekiz pratik tedbir üzerine odaklanan “Gemi-Liman Arayüz Rehberi”nin yayımlandığı belirtilmektedir.

Bahse konu yazıda, IMO-Norveç GreenVoyage2050 Projesi kapsamında, Düşük Karbonlu Denizciliği (Düşük Karbonlu GIA) Desteklemek için Global Industry Alliance tarafından geliştirilen Rehber ile IMO’nun emisyon azaltma hedeflerine ulaşılmasında denizcilik sektörünün desteklenmesi ve daha çevreci deniz taşımacılığına katkı sağlanmasının amaçlandığı ifade edilmektedir.

Söz konusu Gemi-Liman Arayüz Rehberinde;

  1. Limanlarda mobilitenin azaltılması,
  2. Limanlarda gövde ve pervane temizliğinin sağlanması,
  3. Limanlarda eşzamanlı işlemlerin (simultaneous operations-simops) sağlanması,
  4. Limana giriş ve çıkışta geminin gümrük evraklarının önceden tamamlanması (pre-clearance) ile limanda kalış süresinin optimize edilmesi,
  5. Tek bir limanda birden fazla rıhtıma uğrak yapan gemilerin planlamasının iyileştirilmesi,
  6. Geliştirilmiş Liman Ana Verileri ile gemi / rıhtım uyumluluğunun iyileştirilmesi,
  7. İyileştirilmiş Liman Ana Verileri aracılığıyla gemi DWT optimizasyonunun etkinleştirilmesi,
  8. Limanlar arası gemi süratlerinin optimize edilmesi,

şeklinde uygulanabilecek sekiz adet pratik tedbir yer almaktadır.

Yazıda devamla, Rehberde yer alan tedbirlerin ayrı ayrı veya birlikte uygulanabileceği ve böylece emisyon azaltımı konusunda faydanın en üst düzeye çıkarılabileceği,

Gemi-Liman Arayüz Rehberi’nin, liman içerisinde yer alan paydaşlara (liman idaresi, terminaller, tedarikçiler gibi) yönelik yararlara ilave olarak, gemi sahipleri, işletenler, kiralayanlar, acenteler, broker ve diğer ilgili paydaşlar için de faydalı olacağı, gerekli değişikliklerin uygulanmasında ve gemi-liman arayüzünde emisyon azaltma tedbirlerinin alınmasında sektör paydaşlarının bir bütün olarak uygulamalarının büyük önem taşıdığı,  


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

  

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz