Menu

Duyurular


"Rusya Firma Sorunları" Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1/34-32= 16/01/2015

İlgi: İMEAK DTO’ dan alınan, 16.01.2015 tarih ve 271-45/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi Yazı ile;
 
“TOBB’un 15.01.2015 tarih ve 0411/848 sayılı yazısına atfen;
Ekonomi Bakanlığı’nın 12.01.2015 tarih ve 3361 sayılı yazısına atfen ,
 
- Rusya Federasyonu Devlet Başkanının 1 Aralık 2014 tarihinde ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, önümüzdeki dönemde Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında yatırımlar ve hizmetleri içeren bir ticaret anlaşması yapılmasına ilişkin müzakerelere başlanılmasının kararlaştırıldığı ve bu hususun söz konusu ziyaret kapsamında imzalanan Ortak Bildiri'de yer aldığı,
 
- Ülkemiz ve Rusya Federasyonu arasında imzalanması öngörülen Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşmasına yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, Rusya Federasyonu'nda yatırımları bulunan firmalarımızın yaşadığı sorunların tespit edilmesi amacıyla http://tobb.org.tr/DEID/basvuru/rusya/adresinde yer alan formun en geç 26 Ocak 2015 tarihine kadar Birliklerine gönderilmesiistenmektedir."
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 

 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz