Menu

Duyurular


Rotterdam Kuralları’nın İngilizce/Türkçe Metni

SİRKÜLER NO: 9.6 / 0101-084 = 09/02/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 08/02/2010 tarih ve  0586-075/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“23 Eylül 2009 tarihinde Rotterdam’da 16 ülkenin katılımı ile imzalanan ve deniz ticaretine yeni düzenlemeler getiren Rotterdam Kuralları’nın (Rotterdam Rules) İngilizce ve Türkçe metni armatör ve acentelerimizin bilgi sahibi olması amacı ile İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfasında http://www.denizticaretodasi.org/DetoPortal/Default.aspx?tabid=120 adresinde yayınlanmaktadır.

 

Denilmekte olup, üyelerimize kolaylık olması açısından Rotterdam Kuralları ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: Rotterdam Kuralları (Türkçe)

      Rotterdam Kuralları (İngilizce)

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz