Menu

Duyurular


Rize Serbest Bölgesi’nin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi ve Kurulup İşletilmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

SİRKÜLER NO: 10.5 / 0119-090 = 22/02/2011

 

13 Şubat 2011 tarih ve 27845 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “  Rize Serbest Bölgesi’nin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi ve Kurulup İşletilmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar” aşağıda sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Kenan Türkantos

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz

 

 

 

13 Şubat 2011 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 27845

BAKANLAR KURULU KARARI

          Karar Sayısı : 2011/1354

          Ekli “Rize Serbest Bölgesi’nin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi ve Kurulup İşletilmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 10/1/2011 tarihli ve 982 sayılı yazısı üzerine, 6/6/1985 tarihli ve 3218 sayılı Kanunun 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                          Abdullah GÜL

                                                                                       CUMHURBAŞKANI

 

             

RİZE SERBEST BÖLGESİ'NİN YER VE SINIRLARININ BELİRLENMESİ VE

KURULUP İŞLETİLMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN KARAR

 

MADDE 1 – 23/5/1997 tarihli ve 97/9530 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Rize Serbest Bölgesi’nin Yer ve Sınırlarının Belirlenmesi ve Kurulup İşletilmesine Dair Karar’ın 2 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.