Menu

Duyurular


Petrol Ofisi A.Ş. – Barge Kiralama İhale Daveti

SİRKÜLER NO: 23.1  / 398-259 = 22/05/2019

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22.05.2019 tarih ve 1977-348/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Petrol Ofisi A.Ş.’nin 21.05.2019 tarihli yazısından bahisle;

 

“Yurtiçi ikmal kaynaklarından PO’nun talebi üzerine akaryakıt ve madeni yağın PO’nun belirleyeceği müşterilere taşınması, hasarsız ve noksansız teslim edilmesi işinin işbu şartnamede belirtilen periyotlarda deniz yolundan taşınarak karşılanması için hazırlanacak olan PO Tip Zaman Çarteri Barge Mukavelesi şartları dahilinde, ihtiyaç duyulan kapasite ve sayıda Türk Bayraklı tankerlerin “E-mail ile Teklif Alma Usulü” ile kiralanacağı,

 

Bahse konu tankerlerin 400-4000 DWT civarında kapasiteli tankerler olacağı,

 

Teklif mektuplarının 28.05.2019 günü saat 15.00’a kadar e-mail ile iletileceği,

 

Teknik, İhale ve Ticari konulardaki sorularınızın, ekte iletişim bilgileri yer alan kişilerden temin edilebileceği hususu,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: İlan Metni

Dağıtım: Tüm üyelerimiz