Menu

Duyurular


Paris Memorandumu Kapsamında 2016 yılında Gerçekleştirilen Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC 2006) ile ilgili Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası Basın Bildirisi

SİRKÜLER NO: 22.3  / 512-399 = 04/07/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 03/07/2017 tarih ve 2603-445/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Uluslararası Deniz Ticareti Odası (ICS)’nın 19 Haziran 2017 tarih ve LA(17)24 sayılı yazısına atfen;

Paris Memorandumu (Paris MoU) tarafından, 2016 yılında gerçekleştirilen Denizcilik Çalışma Sözleşmesi (MLC 2006) ile ilgili Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası kapsamında bir basın bildirisi yayınlandığı,

Bahse konu basın bildirisinde:

 

1.     Paris MoU kapsamında Liman Devleti Denetçileri tarafından, 1 Eylül – 30 Kasım 2016 tarihleri arasında, MLC 2006 ile ilgili Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (CIC) gerçekleştirildiği,

2.     Gemiadamlarının gemideki çalışma ve yaşam koşullarını ile ilgili minimum standartların karşılanıp karşılanmadığının belirlenmesi ve böylelikle farkındalık oluşturulmasının hedeflendiği, gemideki çalışma ve yaşam standartlarının iyileştirilmesinin, mürettebatın  gemideki güvenli çalışma ortamının  oluşturulması yönünde  olumlu katkı sağladığı, bundan sebeple MLC'nin her daim en önemli konulardan biri olarak dikkat çekeceği, Paris MoU kapsamında gerçekleştirilen Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyasında alınan sonuçların genel anlamda tatmin edici olduğu belirtilmektedir.

3.     Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyasındaki rutin kontrollerde toplamda 3674 denetleme sorusuna cevap arandığı ve bunun sonucunda toplam denetleme sayısının % 1.1'ine tekabül eden,  direkt olarak MLC,2006 ile bağlantılı sebeplerle 42 geminin tutulduğu, 

4.     Mürettebatın sağlık durumu ile ilgili sertifikalarının beyanına ilişkin % 98.2 oranında, yaşam mahallerinin denetimine ilişkin kayıtların tutulmasında  % 98 oranında, kumanya miktar kalite ve hijyen açısından değerlendirilme yapmakla sorumlu Kumanya denetleme ekibi (% 97.4) ve Emniyet Komitesinin kurulmuş olması ile ilgili olarak %99.1 oranında olumlu sonuçlar alındığı,

5.     Gemiadamlarının İş sözleşmeleri ile ilgili minimum standartların karşılanmasına (%6.5) ve gemide bir şikayet prosedürü bulunup bulunmadığına ilişkin (%5) konularda ise daha az olumlu sonuçların kaydedildiği,

6.     Denetlenen 3674 geminin, 1062'sini(%28.9) genel/çok amaçlı yük gemilerinin oluşturduğu,

7.     789 (% 21.5) Dökme Yük Gemisinde denetim gerçekleştirildiği,

8.     Denetlenen 3674 gemi arasında çoğunluğu 433 gemi ile  Panama, 328 ile  Malta ve 314 gemi ile  Liberya bandıralı gemilerin oluşturduğu belirtilmektedir.

 

Sonuçların bir kez daha analiz edilerek bulguların Liman Devletleri Denetim Komitesine sunulacağı ve son olarak bahse konu Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası Raporu'nun Paris MoU web sitesinde (http://www.parismou.org/) yayımlanacağı bildirilmektedir.”

 

 

Denilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz