Menu

Duyurular


Panama Kanalı’nda Seyir Yapan Gemilerin Yakıt Kullanımı

SİRKÜLER NO: 18.1  / 310-260 = 11/04/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 11/04/2017 tarih ve 1436-277/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’ın 06.04.2017 tarihli ve CAN(17)01 sayılı yazısına atfen;

Panama Kanal İdaresi (Panama Canal Authority - ACP) tarafından 1 Şubat 2016 tarihinde yayımlanan A-04-2017 sayılı Gemiler için Panama Kanalı Tavsiyesi (Panama Canal Advisory to Shipping A-04-2017)'yle, Panama Kanalı'nda seyir yapan gemiler Panama Kanalı'ndaki manevraları sırasında ağır (yüksek sülfür içerikli) yakıt tüketiminden hafif (düşük sülfür içerikli) yakıt tüketimine geçmekle yükümlü tutulmuştur.

Tavsiye metninde, bu yükümlülüğün 2001'den beri geçerli olsa da yakın bir zamanda N-10 sayılı Bildiri (Notice to Shipping N-10) olan Operasyonel Ekipman Testleri (Operational Equipment Tests)'nden N-1-2017 sayılı Bildiri (OP Notice to Shipping N-1-2017) olan Gemide Gereklilikler (Vessel Requirements)'e dâhil edildiği ifade edilmektedir. Tavsiye metni, ACP'nin ağır, hafif ve hibrit yakıt tanımlarıyla devam etmektedir.

Ocak 2017'de yayımlanan N-1-2017 Bildirisi, Panama Kanalı içinde seyir yapan gemiler için 2001'den itibaren geçerli olan yakıt değişimi talimatıyla ilgili daha fazla ayrıntı vermekte ve 72. sayfasında aşağıdaki maddeleri sıralamaktadır:

a. Ağır yakıtla çalışan gemiler, Panama Kanal İdaresi'nin sorumluluğundaki sulara girmeden önce hafif yakıt kullanımına geçmek zorundadır. Hafif yakıtın ihtiva ettiği sülfür (sic) oranı MARPOL Ek VI, Kural 14.1'de belirtilen sınırın üzerine çıkamaz. Kanal sularının dış sınırları, Pasifik ve Atlantik demirleme alanları olup, bunlar sırasıyla DMA 21603 ve DMA 26068 sayılı seyir haritalarında belirtilmektedir. (DMA = Defense Mapping Agency. ABD'nin askeri haritalama faaliyetlerini yürütür.)

 

b. 29a maddesine uyma zorunluluğu, egzoz gazı temizleme sistemine sahip gemiler ile düşük sülfür içerikli hibrit yakıt kullanan gemiler için geçerli değildir.

 

c. LNG taşıyıcı gemiler, Kanal sularındaki manevraları sırasında ana makineleri veya güç üreticileri için buhar gazı (boil off gas) yakıtı kullanabilirler fakat sonrasında başka bir yakıt türüne geçemezler.

 

ACP, ICS ile olan yazışmasında zorunlu yakıt değişiminin başlıca amacını, "…[Kanal çalışanlarını] artık yakıtların ısıtılmasından veya makineden yayılan gazlardan kaynaklanan zehirli yakıt buharlarından korumak," şeklinde açıklamıştır.

ACP'nin yakıt değişimi zorunluluğuyla ilgili görüşülmesi veya açıklanması gereken herhangi bir durum yaşandığı takdirde gemi sahibi üyelerden ICS ile iletişime geçilmesi gerektiği,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz