Menu

Duyurular


Özürlü İstihdamı

SİRKÜLER NO: 23.1 / 631-439 = 21/08/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 21.08.2019 tarih ve 3014-551/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın 05.04.2013 tarih ve 91550395-903.7-10909 yazısından bahisle;

 

İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü’ne gönderilen ilgi yazı ile;

Şehir Hatları Turizm San. Tic. A.Ş.'nin, Çalışma Genel Müdürlüğü’ne yazmış olduğu 01.03.2013 tarih ve 4322 sayılı yazıya istinaden, engelli istihdamlarına esas teşkil edecek sayının tespiti hususunda, 854 sayılı Deniz İş Kanunu kapsamında çalıştırdıkları gemi adamlarının istisna tutulması talebi ile ilgili olarak, 4857 sayılı İş Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi gereğince, "deniz ve hava taşıma işlerinde 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin uygulanmayacağı ifadesinin yer aldığı,

Bu itibarla, 854 sayılı Deniz İş Kanunu kapsamında çalıştırılan gemiadamlarının engelli kontenjan hesaplamasından muaf tutulması hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

 Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz