Menu

Duyurular


ÖTV’siz Yakıt Uygulaması Hk.

SİRKÜLER NO: 18.4 / 0509-359 = 12/08/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 12/08/2011 tarih ve  3123-446/2011 sayılı yazısı.

 

“Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 03.08.2011 tarih ve 23024 sayılı yazısına atfen;

 

Gereği Bölge Müdürlüklerine Odamıza bilgi olarak gönderilen Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazı ile, ÖTV’siz yakıt kullanıcıları tarafından yıl içerisinde iletilen taleplerin ve karşılaşılan sorunların, Müsteşarlıklarınca değerlendirildiği belirtilerek,

 

-  Akaryakıt taşımacılığı yapan tankerlerin bir defada alabileceği yakıt miktarının, gerek sefer sürelerinin uzunluğu gerekse limandan kalkış sürelerinin kısalığı (genelde azami 24 saat) göz önünde bulundurularak,  bu uygulama yılında talep halinde, önümüzdeki yıl ise otomatik olarak tank kapasitesi kadar olmasının kararlaştırıldığı,

 

- AB’ye uyumlu yeni gemi ve deniz araçları cinsleri uygulaması kapsamında değerlendirilerek, ÖTV’siz Yakıt Bilgi Sistemine Kaydedilerek Gemi Cinslerine Göre Yakıt Tüketim Kapasitelerinin Tespit Formu ile ÖTV’siz Yakıt Hesabında Değerlendirilecek Makineler Listesinin  de yenilendiği,

 

- 6 Seri No’lu ÖTV Genel Tebliği uyarınca düzenlenen YAD’ın geçerli olabilmesi için, Denizcilik Müsteşarlığı, Deniz Ticaret Odası (DTO) ve Maliye Bakanlığının onayının olması gerektiği, (kamuya ait gemiler ve balıkçı gemileri (5590 sayılı kanunun 9’uncu maddesinin (h) fıkrasında sayılan balıkçılıkla ilgili gemi işleten firmalar hariç) haricinde) ancak yapılan incelemelerden DTO ve Vergi Dairesi onayı olmadan yakıt kullanan donatanların bulunduğu ve YAD’larının bloke edilerek incelenmek üzere vergi dairelerine sevk edildiğinin bilindiği,

 

- Bu çerçevede, Maliye Bakanlığından alınan 16.02.2011 tarih ve 015563 sayılı yazılarında, vergi dairelerinin, YAD düzenlenmesi aşamasında gerekli hassasiyeti göstermesi hususunda uyarıldığının belirtilerek, aynı hassasiyetin Bölge Müdürlükleri ve bağlısı Liman Başkanlıklarınca da yerine getirilmesi gerektiği,

 

- Usulsüz dağıtım yaptığı tespit edilen dağıtıcı firmalarla ilgili vergi dairelerine Liman Başkanlıklarınca yapılan bildirimlerin Müsteşarlıkları üzerinden Maliye Bakanlığı’na yapılması gerektiği,

 

- Uygulamanın, 03.12.2010 tarih ve 37232 sayılı talimatlarına ek olarak yukarıda belirtilenler doğrultusunda yapılması hususları, bildirilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit
Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi yazı ve örnekleri

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz