Menu

Duyurular


Ölçü ve Tartı Aletlerine Getirilen Muafiyet

SİRKÜLER NO: 23.2 / 407-267 = 24/05/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 23.05.2019 tarih ve 2023-355/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

TOBB’un 21.05.2019 tarih ve 5351 sayılı yazısından bahisle;

 

“Sanayi ve  Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Standardizasyon Genel Müdürlüğü’nden alınan 17.05.2019 tarih ve 73283743-010.01 sayılı yazıda,

 

Bakanlık tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, 28.2.2019 tarihli 30700 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve Karnın Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 11.1.1989 tarihli 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununun bazı maddelerinde değişiklikler yapıldığı,

 

Bu kapsamda, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa eklenen Geçici Madde 3 ile damga süresi geçirilerek cezai duruma düşmüş ölçü ve ölçü aleti (tartı aleti, taksimetre, akaryakıt sayacı ile elektrik, su ve gaz sayacı, vb.) kullanıcılarına bir defaya mahsus muafiyet tanındığı  ve söz konusu muafiyetten yararlanmak için son başvuru tarihinin 28 Mayıs 2019 olduğu,”

 

Bildirilmiştir.

 

 

 Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz