Menu

Duyurular


Nöbetçi Uzman Uygulaması

SİRKÜLER NO:22.4 / 721-580 = 21/11/2008

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 20/11/2008 tarih ve 5607-533/2008 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

İlgi: Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün 11.11.2008 tarih ve 7610-13568 sayılı yazısı.

 

Gereği Odamız Üyesi gemi sahibi bir firmaya Odamıza bilgi olarak gönderilen ilgi yazıda, Denizcilik Müsteşarlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü’nün, sektörümüzde herhangi bir aksaklığa veya mağduriyete sebebiyet verilmemesi için, yetki sahası içerisinde vuku bulan acil olaylar ile, “Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü” Madde 5 gereği yürütülen sörvey hizmetlerinin, mesai saatleri dışında hafta sonu ve resmi tatil günlerinde de İstanbul Bölge Müdürlüğü GSK Uzmanlarınca sağlanmakta olduğu, ilgili nöbetçi uzmanların listesi ve kontak detaylarının İstanbul Liman Başkanlığı’nda bulunduğu bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz