Menu

Duyurular


Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği(Sıra No: 52) Değerli Kağıtlar İle İlgili Düzeltme

SİRKÜLER NO: 10.5  / 960-775 = 23/12/2016 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22/12/2016 tarih ve 4791-843/2016 sayılı yazısı.


İlgi yazı ile;

22.12.2016 Tarih ve 29926 Sayılı Resmi Gazete'de "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 52) Değerli Kağıtlar İle İlgili Düzeltme" yayımlanmış olup, 21.12.2016 Tarih ve 29925 Sayılı Resmî Gazete'de aslına uygun olarak yayımlanan "Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 52) Değerli Kağıtlar”ın 3 üncü maddesindeki tabloda sehven yer alan "Yabancı çalışma izni belgesi" ibaresi, Maliye Bakanlığının 21.12.2016 Tarih ve 57.761.329-010.05-28606 Sayılı yazısına istinaden "Çalışma izni muafiyeti belgesi" olarak düzeltilmiştir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek 1: 21.12.2016 Tarih ve 29925 Sayılı Resmi Gazete

Ek 2: 22.12.2016 Tarih ve 29926 Sayılı Resmi Gazete

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz