Menu

Duyurular


Milletlerarası Andlaşma Hk.

SİRKÜLER NO: 10.1 / 0397-285 = 13/06/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 13/06/2011 tarih ve  2391-365/2011 sayılı yazısı.

 

“11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı (mükerrer) Resmi Gazete’ye atfen;

 

12 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 10.03.2011 tarihli 6199 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Samsun Limanı (Türkiye Cumhuriyeti) ve Kavkaz Limanı (Rusya Federasyonu) üzerinden Demiryolu Feribotu ile Uluslararası Karma Taşımacılığın Organize Edilmesi Hakkında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti arasında anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 19.04.2011 tarihli ve HUMŞ/2822943 sayılı yazısı üzerine, 31.05.1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 05.05.2011 tarihinde kararlaştırılmış olup, 11.06.2011 tarih ve 27961 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.”

 

Denilmekte olup, anılan anlaşma ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek:  Andlaşma metni

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz