Menu

Duyurular


Mevzuat Değişikliği

SİRKÜLER NO: 11.5 / 400-261 = 22/05/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 20.05.2019 tarih ve 1966/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 10.05.2019 tarih ve 045/99/4955 sayılı yazısından bahisle;

 

“Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan “Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı’na ait çalışmalar kapsamında, ilgi yazı ile bildirilen ve Ek’te sunulan Yönetmelik Değişikliği’ne ilişkin olabilecek görüş ve değerlendirmelerinizin 30 Mayıs 2019 tarihine kadar Odamıza iletilmesi hususu,”

 

Bildirilmiştir.

 

 

 Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı ve Görüş Bildirme Formu

Dağıtım: Tüm üyelerimiz