Menu

Duyurular


Mersin Bölgesinde Bulunan Limanlarda Gemilere Uygulanacak Dezenfeksiyon

SİRKÜLER NO: 23.1 / 294-225 = 22/04/2020


“T.C. Mersin Valiliği Liman Mülki İdare Amirliği’nden alınan 16.04.2020 tarih ve 2020/811 sayılı yazı.

 

İlgi:14.04.2020 tarih ve 260/23.1 sayılı yazımız.

Armatör ve temsilcileri olan acentelerinin mağduriyetinin önlenmesi ve haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçilmesi için her gemiye dezenfekte uygulanması yerine gerekli görülen gemilerde yaşam mahallinin dezenfeksiyona tabi tutulması talep edilmiştir.

Bilindiği üzere, “Mersin İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 03.04.2020 tarihli 2020/22 sayılı Kararının 5. Maddesi; “Liman sahasına yanaşan gemilerden, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bağlı Mersin Sahil Sağlık Denetleme Merkezince gerekli görülenlerin yaşam mahalleri ve ihtiyaç duyulan alanlarının Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen şirketler tarafından olmak şartıyla gemi acentesi/gemi kaptanı vasıtasıyla dezenfeksiyonunun sağlanmasına karar verilmiştir.” Hükmüne amir olup, talebiniz ile alakalı söz konusu hüküm uyarınca işlem tesis edilmekte olduğu,”

Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

Saygılarımızla,

                                                   Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek 1: T.C. Mersin Valiliği Liman Mülki İdare Amirliği Yazısı


Ek 2: Derneğimizin 14.04.2020 tarih ve 260/23.1 sayılı yazısı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz