Menu

Duyurular


Mali Cumhuriyeti Donanım ve Ulaştırma Bakanlığı’nın İşbirliği Talebi Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1 / 095-073 = 11/02/2011

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 10/02/2011 tarih ve  569-72/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

İlgi: Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 02.02.2011 tarih ve 724-MALİ-3667

        sayılı yazısına atfen;

           

İlgi yazı ile;

 

1. Bamako Büyükelçiliğimiz aracılığıyla Mali Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslar arası İşbirliği Bakanlığından alınan yazıda, Mali Cumhuriyeti Donanım ve Ulaştırma Bakanlığının Ek’teki  3 projeyle ilgili olarak ülkemizle işbirliği yapmak isteği,

 

2.  Söz konusu projelerden Kayes limanının yapımını öngören ilk projenin maliyetinin yaklaşık 15,3 Milyon Avro; Sikasso limanının yapımını öngören ikinci projenin maliyetinin yaklaşık 15,3 Milyon Avro; insan ve ticari mal taşımacılığında kullanılan Mali otomobil parkındaki araçların yenilenmesini öngören üçüncü projenin maliyetinin ise yaklaşık 311 Milyon Avro olarak planlandığı;

 

bildirilerek söz konusu projelerin üyelerinize duyurulması istenmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek 1:   Mali Cumhuriyeti’nin İşbirliği Talebi

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz