Menu

Duyurular


Liman Hizmetleri Tarifeleri’nin Ertelendiği

SİRKÜLER NO:1.1 / 552-437 = 28/08/2008

 

Değerli Üyelerimiz,

 

İlgi: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 27/08/2008 tarih ve     B.02.1.DNM.0. 08.10.01/205.99-29242  sayılı yazıları.

 

T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nden alınan ilgi yazıda;

 

“01 Eylül 2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmesi planlanan Liman Hizmetleri Tarifeleri ile ilgili çalışmalar devam ettiğinden, çalışmalar bitinceye kadar 01 Ağustos 2003 tarihinde yürürlüğe konmuş olan Liman Hizmet Tarifeleri geçerli olacaktır.”

 

denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 

Ek: 1 yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz