Menu

Duyurular


Libya BBDK Kararları Hk.

SİRKÜLER NO: 11.5  / 794-563 = 28/12/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 28/12/2012 tarih ve  5064-650 / 2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“T.O.B.B.’un 27.12.2012 tarih ve 27490 sayılı yazısına atfen;

 

Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan bir yazıya atfen ilgi yazı ile;

 

1-“Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar için Ayrılacak Karışıklıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından 25 Aralık 2012 tarih ve 28508 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiği,

 

2-Söz konusu Yönetmeliğe göre Libya’da yerleşik gerçek ve tüzel kişiler ile Libya’da veya Libya’ya yönelik faaliyetleri bulunan gerçek ve tüzel kişilere bankalarca kullandırılan krediler ve diğer alacaklar hakkında uygulanacak hükümlerin 31 Aralık 2013 tarihine kadar uzatıldığı,

hususları bildirilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

 

 

 

Ek 1: ilgi yönetmelik

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz