Menu

Duyurular


Kuvvetli Yağış

SİRKÜLER NO: 13.7  / 438-351  = 22/06/2020


“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı’ndan alınan 22.06.2020 tarihli e-posta mesajında;

 Olumsuz hava şartları içerikli hava ve deniz raporunun gönderilerek gerekli tedbirlerin alınması gerektiği,”

 Bildirilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz