Menu

Duyurular


Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

SİRKÜLER NO:10.1 / 288-233 = 25/04/2008

 

Maliye Bakanlığınca, 22/04/2008 tarih ve 26855 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No. 2)” ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: 1 Tebliğ

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz