Menu

Duyurular


Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Usul ve Esaslar

SİRKÜLER NO: 8.7 / 687-558 = 09/09/2016 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 08.09.2016 tarih ve 3461-615/2016 sayılı yazısı

 

“TOBB'nin 06.09.2016 Tarih ve 0412/16912 Sayılı Yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen, eşyaların ülkemize kullanılmış olarak ithalinin, İthalat Rejimi Kararı'nın 2. ve 7. Maddeleri gereği Ekonomi Bakanlığı'nın (İthalat Genel Müdürlüğü) iznine tabi olduğu,  bu izne ilişkin usul ve esasların 31.12.2015 tarihli ve 29579 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "İthalat Tebliği (2016/1)" ile düzenlendiği ifade ile 2017 yılına yönelik olarak İthalat Rejimi hazırlama çalışmalarına başlandığı bu kapsamda bahsi geçen Tebliğ'in güncellenmesi ile ilgili TOBB'nin görüşüne ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

 

Söz konusu "Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Usul ve Esaslar" başlıklı Tebliğ'de gündeme getirilebilecek değişiklik önerileri ve ilave edilebilecek diğer hususların 22.09.2016 tarihine kadar Odamıza gönderilmesi hususu,”


Bildirilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek : ilgi tebliğ

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz