Menu

Duyurular


Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:681)

SİRKÜLER NO: 11.5 / 084-061 = 30/01/2019


30.01.2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmî Gazete’de  “Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 681)” yayınlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup; ekte sunulmaktadır.

 

 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Karar

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz