Menu

Duyurular


Kostik Soda Taşıyan Tankerler

SİRKÜLER NO: 2.8 / 430-343 =19/06/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16.06.2020 tarih ve 1656-725/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün 11.06.2020 tarih ve E.25661 sayılı yazısı ile, Kılavuzluk Römorkörcülük ve Diğer Hizmetler Tarifelerinin "1.5.2 Tehlikeli Yük/Eşya Taşıyan Gemilere Verilen Hizmetler" maddesinin 2. paragrafında "Tanker sınıfı gemiler ile tanker dışındaki diğer gemi yüklerinin IMDG kod kapsamında tehlikeli yük sınıfında olmadığı ve/veya tehlikeli yük taşımak üzere dizayn edilen ve ancak boş olan tankerlerin kılavuzluk hizmetine başlamadan 24 saat içinde alınmış, tehlikeli gazlardan arındığına dair 'Gasfree Sertifikası' beyan eden gemilerden tehlikeli yük zammı alınmaz" şeklinde olduğu ve Kostik Soda Taşıyan Tankerlere, Tehlikeli Yük/Eşya Taşıyan Gemilere verilen hizmet tarifesinin uygulanmaması amacıyla bu madde hükmü gereği, ilgili gemi acentesinin Kostik Soda (Caustıc Soda, (Etc.) See Sodıum Hydroxıde Etc) IMDG kodu 8 olan yük için gemi hizmet aldıktan sonra bir dilekçe ile ekinde taşıdığı yüke ait belgeleri ve ilgili diğer belgeleri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sitesi üzerinden sisteme yüklenmesi halinde gerekli incelemelerin yapılıp, tehlikeli yük zammı alınmadığı hususları,”

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz