Menu

Duyurular


Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.5/0113-091 = 19/02/2008

 

Ulaştırma Bakanlığı (Denizcilik Müsteşarlığı)’nca, 16/02/2008 tarih ve 26789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiş olup, yönetmelik metni ekte sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)

 

 

Ek: 1 Yönetmelik (lütfen tıklayınız)

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz

Bilgi için: İMEAK DTO