Menu

Duyurular


Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge Yeniden Yayımlanmıştır

SİRKÜLER NO: 11.5 /  313-263 = 12/04/2017

Sayın Üyemiz,


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılığı Genel Müdürlüğü, (http://www.tmkt.gov.tr/) web sayfasında haberler bölümünde yayınlanan “Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge Yeniden Yayımlanmıştır” başlıklı duyurusunda,

Tehlikeli maddelerin denizyoluyla taşınmasına yönelik uygulamalar, Ülkemizin de üyesi bulunduğu Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) mevzuatı kapsamında, 655 Sayılı Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname uyarınca, Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.

Tehlikeli maddelerin denizyoluyla taşınması faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, "Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik" Genel Müdürlüğümüzce hazırlanarak, 03.03.2015 tarih ve 29284 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, tehlikeli madde elleçleyen kıyı tesislerinin anılan yüklerin elleçlenmesine ve taşınmasına uygun olduğunu onaylayan "Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi" almaları ve geçerli durumda bulundurmaları zorunludur. Ayrıca yönetmeliğin aynı maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca da "Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi" düzenlenmesine ve geçerlilik durumuna ilişkin usul ve esaslar İdarece belirlenir hükmünü amirdir.

Bu kapsamda, Tehlikeli yük elleçleyecek ve/veya geçici depolama faaliyeti yapacak olan kıyı tesislerinin asgari kriterlerini belirleyen "Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge" 16.03.2016 tarihli ve 20749 sayılı Bakan Olur'u ile yürürlüğe girmiştir.

Mevcut Yönergenin uygulanmasına yönelik geçen sürede, yapılan denetimler sırasında karşılaşılan problemler, sektörden gelen bildirimler ile kıyı tesislerinin ekonomik durumu ve sahip oldukları teknoloji de göz önünde bulundurularak yürürlükteki Yönergede bazı ilave düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

"Kıyı Tesisi Tehlikeli Madde Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi Hakkında Yönerge" 10 Nisan 2017 tarihli ve 30296 sayılı Bakan Olur'u ile yeniden yayımlanmıştır.

Yönerge ve Ekleri, Genel Müdürlüğümüzün web sitesinde (http://www.tmkt.gov.tr/) Mevzuat-Yönergeler Bölümünde erişime sunulmuştur.

 

Denilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek 1: İlgi Duyuru

Ek 2: İlgi Yönerge

Dağıtım: Tüm üyelerimiz