Menu

Duyurular


Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliği Hakkında 2019/3 Sayılı Genelge

SİRKÜLER NO: 2.8 / 077-054 = 25/01/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25.01.2019 tarih ve 334-55/2019 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 24.01.2019 tarih ve E.6860 sayılı yazısına atfen;

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nce, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Liman Başkanlıklarına gereği, Kılavuzluk ve Römorkörcülük Hizmetleri Yönetmeliği Hakkındaki 24.01.2019 tarih ve 2019/3 sayılı Genelge’nin ekte yer aldığı,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz