Menu

Duyurular


Kılavuzluk Hizmetlerinde COVID-19 Tedbirleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 186-139 = 26/03/2020 


İlgi: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden alınan 25.03.2020 tarih ve 2195 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“ a) 06.02.2020 tarihli ve 19463099-130.99-E.9199 sayılı yazımız.

  b) 03.03.2020 tarihli ve 19463099-115.03-E.15679 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere, Çin Halk Cumhuriyetinin Wuhan kentinde ortaya çıkan 2019-nCov virüsünün neden olduğu salgın vakası yaşanmakta olup, ilgi (a) yazımız ile Sağlık Bakanlığı'nın internet adresinde salgınla ilgili gelişmeler doğrultusunda hazırlanan "2019-nCoV Hastalığı Rehberi" ve söz konusu hastalığın ülkemize olası girişini önlemek amacıyla, deniz giriş noktalarında ve Türk Boğazlarında sağlık kontrol önlemlerinin uygulanması hususları bildirilmiş ve ilgi (b) yazımız ile de gemilerin limanlarımıza gelmeden 24 saat önce yapmış oldukları bildirimler 48 saate çıkarılarak Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'nün denetim planlamasına destek olunmuş ve kolaylık sağlanmıştır.


Söz konusu denetimler, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından güncel gelişmelere ve gemilerin gelmiş olduğu riskli limanlara göre yapılarak serbest pratika verilmekte ve ardından kılavuz kaptanlar gemiye katılmaktadır. Riskli bir ortamda stratejik görev üstlenen kılavuz kaptanlar için kılavuz teşkilatları gerekli tedbirleri almış olmakla birlikte, yaşanan son gelişmeler, salgın vakalarının artması, kılavuzluk teşkilatlarında ilave tedbir almayı gerektirmiştir. 

Bu itibarla, kılavuz kaptanlarımızı salgın hastalık riskinden uzak tutabilmek ve emniyetli bir çalışma ortamı oluşturabilmek için aşağıda yer alan tedbirler, Liman Başkanlıkları tarafından liman idari sahasında görevli tüm kılavuzluk teşkilatlarına bildirilecek olup aşağıda yer alan önlemler eksiksiz ve titizlikle uygulanacaktır. Söz konusu tedbirlerin uygulanmasında yaşanabilecek aksaklıklar kılavuzluk teşkilatları tarafından ilgili Liman Başkanlığı'na bildirilerek gerekli önlemlerin alınması sağlanacaktır:

1.      Kılavuzluk hizmeti veren teşkilatlar vardiya sayılarını artırarak bulaşma riski açısından daha emniyetli bir şekilde en az sayıda kılavuz kaptan ile vardiya sistemi oluşturacaktır. (Bulaşma durumunda aynı vardiyada daha az kılavuz kaptan olması için önemlidir.)

Vardiyadaki kılavuz kaptanların diğer vardiyalardaki kılavuz kaptanlar ile görüşmemesi ve aynı ortamı kullanmaması için gerekli tedbirler alınacak, aynı ortamın kullanılmasının zorunlu olduğu durumlarda ve özellikle vardiya değişimlerinde bulaşma riskinin en aza indirilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. 

2.    İstasyonların, yaşam alanlarının, araçların ve kılavuz botlarının dezenfektasyonu sürekli olarak sağlanacaktır. 

3.    Kılavuzluk teşkilatları tarafından tek kullanımlık lastik eldiven, el dezenfektanı, basit tıbbi maske ve tek kullanımlık tulum vb kişisel koruyucu ekipmanlar kılavuz kaptanlara sağlanacak ve gemiden inişte söz konusu ekipmanlar uygun bir şekilde bertaraf edilecektir.

4.    Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan ve güncellenen sağlık ve temizlik kurallarına uygun hareket edilecektir.

5.    Kılavuzluk teşkilatları, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan eğitici rehberleri, kılavuz teşkilatı çalışanlarına iletecek ve bilgilenmelerini sağlayacaklardır.

6.    Kılavuz kaptan alınmadan önce acenteler vasıtası ile gemi tarafından köprüüstünün dezenfekte edilmesi sağlanacaktır.

7.    Kılavuz kaptan gemiye çıkmadan önce köprüüstünde bulunan fanlar kapattırılacaktır.

8.    Köprü üstüne çıkış ve inişlerde yaşam mahali dışındaki merdivenler kullanılacaktır.

9.        Kılavuzluk hizmeti mümkün olduğu ölçüde gemi kırlangıcından verilecektir.

10.    Köprüüstünde seyir emniyetini zafiyete uğratmayacak şekilde en az personel ile manevra yapılması sağlanacak, manevra sırasında vardiya değişimlerine izin verilmeyecek, köprü üstünde görevli tüm personelin maske takması dahil olmak üzere koruyucu tedbirleri alması sağlanacak ve kişilerle en 2 metre mesafede iletişim kurulacaktır.

11.    Kılavuz kaptanlar, gemi personelinde hastalık belirtilerinden herhangi birini fark ederse (öksürük, halsizlik, vb.) derhal ilgili Liman Başkanlığına bilgi vereceklerdir. Liman Başkanlığı tarafından Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü’ne durum iletilerek söz konusu gemi personeli ve ilgili kılavuz kaptanın tekrar sağlık denetiminden geçirilmesi sağlanacaktır.

12.    Kılavuzluk teşkilatları tarafından bu tedbirlere istinaden yeniden düzenlenen vardiya listeleri ve bu vardiyalarda aktif görev alan kılavuz kaptan bilgileri Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile birlikte "excel" dosyası olarak ltp.didgm@uab.gov.tr adresine gönderilecektir.

13.    Kılavuzluk teşkilatları tarafından bu tedbirlere istinaden yeniden düzenlenen vardiya listeleri ve bu vardiyalarda aktif görev alan kılavuz kaptan bilgileri Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile birlikte "excel" dosyası olarak ltp.didgm@uab.gov.tr adresine gönderilecektir.

14.   Gemi kaptanı ve kılavuz kaptan arasında imzalanan köprü üstü kontrol listeleri ve hizmet verildiğini gösteren belgelerin mümkün olduğu ölçüde elektronik ortamda yapılması sağlanacak mümkün olmadığı durumlarda kullanılan kağıt, kalem veya diğer ofis malzemelerinden bulaşma riskinin önlenmesi için gerekli tedbirler kılavuzluk teşkilatları ve gemiye hizmet veren acenteler tarafından müştereken alınacaktır.”

Denilmektedir.

Sayın üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz