Menu

Duyurular


İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

SİRKÜLER NO: 8.7 / 473-336 = 26/07/2011


İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 25/07/2011 tarih ve 2901-418/2011 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“22 Temmuz 2011  tarih ve 28002 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2030 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar) ile gümrük vergilerinin yükseltilmesi ile ilgili olarak teminat şeklinde uygulama yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar ile ekli tabloda yer alan ürünler ile ilgili olarak, aşağıda belirtilen düzenlemeler yapılmıştır.

 

1. AT menşeili ve Türk menşeili ürünlerin ATR belgesi eşliğinde gelmesi halinde ek gümrük vergisi uygulanmayacaktır.

 

2. Dahilde İşleme Rejiminde telafi edici verginin (TEV)  doğması halinde ek vergi uygulanmayacaktır.

 

3. Beyan esası getirilmiş ve menşei şahadetnamesi aranmayacaktır.

 

4. Gümrük gözetimi altındayken antrepolarda elleçleme yaparak eşyanın sevk edilmesinde düzenlenecek ATR dolaşım belgesi için yine ek vergi aranmayacaktır.

 

5. İthalat Rejimi Kararına Ek kararın V sayılı listesinde yer alan ürünler için yine ek gümrük vergisi uygulanmayacaktır.

 

6. GTS ( Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) kapsamındaki ülkeler menşeili ürünler için ATR li ithal edilmesine ilişkin  herhangi bir açıklama getirilmemiş olup ek vergide D.Ü.(diğer ülkeler) sütunundaki verginin dikkate alınması gerekecektir.

 

7. Vergi hesap tablosundaki formüllerde vergi oranının tamamı üzerinden Adedine isabet eden vergi hesaplanmıştır. Bu hesaplamalarda ek gümrük vergisinin oranını dikkate alarak hesaplama yapılması gereklidir.

 

Söz konusu değişikliklerden, 4/2/2011 tarihli ve 2011/1476 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Kararın 2 nci maddesine eklenen beş ile dokuzuncu fıkralar 22/7/2011 tarihinde, diğerleri ise yayım tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz