Menu

Duyurular


İşyeri Tehlike Sınıflarına Yapılacak İtirazlar

SİRKÜLER NO: 23.1  / 879-661 = 28/11/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23.11.2018 tarih ve 4449-698/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 16.11.2018 tarih ve 0511/329-17149 sayılı yazısına atfen;

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan “İşyeri Tehlike Sınıfına Yapılan İtirazların Değerlendirilmesi Prosedürü” kapsamında, işyeri tehlike sınıflarına ilişkin itiraz taleplerinin, 3 Aralık 2018 tarihine kadar, Odamız vasıtasıyla işyeri tehlike sınıfının belirlenmesi komisyonda yer alan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne gönderilmesi gerektiği,

 

Ayrıca, yapılacak itirazlar için doldurulacak ve bahse konu Prosedür çerçevesinde ekli olan “Tehlike Sınıfı Değişikliğine İlişkin Başvuru Formu”na;

https://tobb.org.tr/MaliveSosyalPolitikalar/Sayfalar/AnaSayfa.php adresinden ulaşılabileceği,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz