Menu

Duyurular


İşverenlerin elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde çalıştırmaları gereken özürlü,

SİRKÜLER NO: 23.1/0110-088 = 18/02/2008

 

13/02/2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, İşverenlerin elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde çalıştırmaları gereken özürlü, eski hükümlü ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki terör mağduru çalıştırma oranlarının belirlenmesine ilişkin 27/6/2005 tarihi ve 2005/9077 sayılı Kararnamenin eki Karar’ın, 1/1/2008-31/12/2008 tarihleri arasında da uygulanması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 16/1/2008 tarihli ve 2745 sayılı yazısı üzerine, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/1/2008 tarih  ve 2008/13196 sayı ile kararlaştırılmıştır.

 

Anılan Bakanlar  Kurulu Kararı metni ekte sunulmuş olup, Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

(Genel Sekreter)

 

Ek: 1 Karar Metni

 

Bilgi için: İMEAK Bölgeleri DTO
Dağıtım: Tüm üyelerimiz