Menu

Duyurular


İstanbul Havalimanı Gümrük İdareleri

SİRKÜLER NO: 8.7 / 699-490 = 20/09/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 19.09.2019 tarih ve 3325-635/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 11.09.2019 tarih ve E-00047529605 sayılı yazısına atfen;

 

09.09.2019 tarihli Bakanlık Onayı ile İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu’nda hizmet vermek üzere İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak İstanbul Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü ismi ile yeni bir Gümrük Müdürlüğü’nün kurulduğu, hali hazırda kargo ve yolcu işlemleri için hizmet veren İstanbul Gümrük Müdürlüğünün aynı adla sadece kargo işlemlerini yürüteceği, ayrıca, Atatürk Havalimanı’nın tarifeli yolcu uçuşlarına kapatılmış olması nedeniyle Atatürk Havalimanı Yolcu Salonu Gümrük Müdürlüğü’nün de kapatılmasının uygun bulunduğu anılan Bölge Müdürlüğü’ne bağlı olan İstanbul Posta Gümrük Müdürlüğü’nün ise İstanbul Havalimanı’ndaki yeni hizmet binasında olağan şekilde hizmet vereceği,”

 

Bildirilmektedir.

 

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz