Menu

Duyurular


ISPS Kod Uygulamaları – İrtibat Bilgileri

SİRKÜLER NO: 2.2  / 190-158 = 03/03/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 03/03/2017 tarih ve 815-170/2017 sayılı yazısı.


İlgi yazı ile;


“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 27.02.2017 tarihli ve E.17255 sayılı yazısına atfen;

Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) Kısım XI-2 Kural 13 hükümleri gereğince, Sözleşmeye taraf ülkeler tarafından gemi ve liman tesislerinin güvenliğiyle ilgili (ISPS Kod Uygulamaları) irtibat detaylarının Uluslararası Denizcilik Örgütüne (IMO) bildirildiği,

Bu minvalde, gemi ve liman tesislerinin güvenliği ile ilgili Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı irtibat detaylarının, IMO'ya bildirildiği şekilde www.didgm.gov.tr internet adresinde     "Kıyı Yapıları ve ISPS" başlığı altında güncellendiği,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz