Menu

Duyurular


İş İlanlarının İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın Web Sayfasında Yayımlanması

SİRKÜLER NO: 23.1 / 612-472 = 08/08/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 08/08/2017 tarih ve 3043-516/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

İşkur Hizmetlerinin Sunumuna İlişkin Protokol'un, Odamız ile Türkiye İş Kurumu - İŞKUR arasında 26 Mayıs 2017 tarihinde imzalanmış ve bu kapsamda Odamız bünyesinde İŞKUR HİZMET NOKTASI kurulmuş olduğu, 14 Haziran 2017 tarih ve 416 sayılı Sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

 

Üyelerimizin ihtiyaç duydukları elemanlarla ilgili İŞ İLANLARI'nın Odamızın internet sayfasında yayınlanmasına, söz konusu Protokol'de yer alan "iş arayanların istihdam edilmelerinin ve üyelerimizin ihtiyaç duydukları nitelikli işgücünün temin edilmesinin sağlanması" amacı doğrultusunda başlanılmış olup; yayınlanan iş ilanlarına, http://www.denizticaretodasi.org.tr/sayfalar/tum-ilanlar.aspx adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.

 

Firmalarına ait iş ilanlarının Odamızın internet sayfasında yayınlanmasını arzu eden üyelerimizin, ekte sunulan ya da http://www.denizticaretodasi.org.tr/Sayfalar/dto_iskur_hizmetleri.aspx adresi kullanılmak sureti ile indirebilecekleri formu doldurduktan sonra, faks (+90 212 293 79 35) ya da e.posta (metin.ak@denizticaretodasi.org.tryolu ile Odamıza iletmeleri yeterli olacaktır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz