Menu

Duyurular


Irak ile İş Yapan Firmalarımızın Karşılaştığı Sorunlara İlişkin Anket

SİRKÜLER NO: 23.1  / 075-062 = 30/01/2018 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 29/01/2018 tarih ve 392-47/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)’in 29.01.2018 tarih ve IRK/2018-0092 sayılı yazısına atfen;

 

DEİK/Türkiye – Irak İş Konseyi tarafından, Irak ile iş yapan firmalarımızın anılan ülke ile ticari faaliyetler, mevcut veya planlanan yatırımlar ve projeler ile ilgili karşılaştıkları sorunların ve çözüm önerilerinin yetkili makamlara sunulması amacı ile bir anket çalışması gerçekleştirildiği bildirilmektedir.

 

Üyelerimizin https://portal.deik.org.tr/Anket/582 adresinde yer alan anketi 5 Şubat 2018, Pazartesi günü mesai bitimine kadar doldurmaları istenmekte olup, detaylı bilgi için DEİK (İlgili Kişi: Aziz Toprak| atoprak@deik.org.tr | 212 339 5029) ile irtibata geçilebileceği belirtilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz