Menu

Duyurular


İlan

SİRKÜLER NO: 23.1 / 508-396 = 03/07/2017 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 30/06/2017 tarih ve 2571-441/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından;

 

1.  MESBAŞ-Mersin Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş. sermayesinde bulunan Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ye ait %21,26 oranındaki (A) grubu imtiyazlı hissenin "satış" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen 23.05.2017 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla ihaleye çıkıldığı ve ihale için son teklif verme tarihinin 13.07.2017 olarak belirlendiği, ancak,söz konusu ihaleye ilişkin son teklif verme tarihinin 24.08.2017'ye kadar uzatıldığı,

 

2. "Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi'ne ait Mersin ili, Silifke ilçesi, Taşucu Mahallesi'nde bulunan Taşucu Limanı'nın (Liman Alanı ve Lojistik Tesis Alanı) 36 yıl süreyle 'İşletme Hakkının Verilmesi' ve geri sahasının (Sanayi Tesis Alanı) 'Satış' yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesini" teminen 07.04.2017 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla ihaleye çıkıldığı, ve ihale için son teklif verme tarihi 21.07.2017 olarak belirlendiği, ancak, söz konusu ihaleye ilişkin son teklif verme tarihinin 24.08.2017'ye kadar uzatıldığı,

 

3. Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.ye ait "Güllük Liman Sahası"nın 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, 36 yıl süreyle "İşletme Hakkının Verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesini teminen 13.05.2017 tarihinden itibaren yayımlanan ilanlarla ihaleye çıkıldığı ve ihale için son teklif verme tarihi 21.07.2017 olarak belirlendiği, ancak, bu süreçte İdare tarafından yapılan çalışma ve değerlendirmeler neticesinde Güllük Liman Sahasının 36 yıl olan işletme hakkı süresinin 45 yıl olarak değiştirildiği,

 

hususları, 29.06.2017 tarih ve 30190 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz