Menu

Duyurular


İkinci IRU Lojistik ve Yenilikçi Çözümler Etkinliği

SİRKÜLER NO: 12.2 / 717-503 = 30/09/2019 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27.09.2019 tarih ve 3454-666/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 20.09.2019 tarih ve 9413 sayılı yazısına atfen;

 

“Taşımacılık sektörünün başarısı ve dinamiklerinin, değişen piyasa şartlarının takip edilerek gelişen teknolojiye uyumlu en yeni hizmetlerin sunulması ile paydaşlar arasında etkin işbirliği yapılmasına olduğu kadar, yeni fikir ve işbirliklerine imkân yaratacak platformlara da bağlı olduğu belirtilmektedir.

Dünyada barış, istikrar ve refaha her zamankinden çok ihtiyaç duyulan bu dönemde lojistik sektörünün kritik öneme sahip olduğu, küresel ısınmanın da etkisiyle yeşil, sürdürülebilir ve verimli lojistiğe yönelik çalışmaların işbirliği fırsatlarına dönüştüğü dünyada, ülkemizin de ivme kazanarak lojistikte yaşanan evrime ayak uydurmasının durağanlaşan ekonominin yeniden canlanmasına imkan yaratacağı, farklı kanallardan yeni vizyon edinerek bunları iş olanaklarına çevirmek, yeni paydaşlarla işbirliği fırsatları yakalamak ve daha yaygın bir iletişim ağına sahip olmak amacıyla bu platformları kaçırmamanın sektörün menfaatleri açısından önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ülkelerinde aktif kuruluşların üyelerinden oluşan ve 560.000'den fazla nakliye operatörünü tek çatı altında temsil eden Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği (IRU) tarafından geçen yıl ilki gerçekleştirilen IRU Lojistik ve Yenilikçi Çözümler Etkinliği' nin ikincisinin 21 Şubat 2020'de Londra'da akademisyenlerden nakliye operatörlerine, yazılım firmalarından araç üreticilerine geniş yelpazeli bir kitleden oluşan lojistik dünyasını bir araya getireceği, ana temanın "karayolu güvenliği" olarak belirlendiği IRU Lojistik ve Yenilikçi Çözümler Etkinliği sırasında ayrıca karayolu güvenliği ile lojistik sektörü açısından sağlanabilecek yeni açılımların değerlendirileceği söz konusu etkinliğin ülkemiz lojistik sektörüne de katma değer sağlayıcı nitelikte olmasının beklendiği belirtilmektedir.

Programı Ek’te sunulan Etkinliğe dair detaylı bilgiye https://www.iruforum.com/ adresinden ulaşılabileceği, katılım sağlamak isteyen üyelerimizin sila.kockaya@tobb.org.tr adresinden TOBB ile iletişime geçmelerinden memnuniyet duyulacağı,”

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz