Menu

Duyurular


ICS Komite Toplantıları

SİRKÜLER NO: 12.3  / 078-055 = 28/01/2019

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28.01.2019 tarih ve 363-59/2019 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

(a) ICS (Uluslararası Deniz Ticaret Odası)’in 21.12.2018 tarihli MLC(18)19 sayılı yazısı.

(b) ICS (Uluslararası Deniz Ticaret Odası)’in 24.12.2018 tarihli  SPC(18)24 sayılı yazısı.

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’nın (a) ve (b) yazısı ile, ICS Deniz Hukuku Komitesi Toplantısının, 4 Şubat 2019 tarihinde saat 10:00’da ve Denizcilik Politikası Komitesi Toplantısının saat 14:00’da yapılacağı belirtilerek toplantı gündemlerinin ek’te yer aldığı,”

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz