Menu

Duyurular


ICS Basın Bildirisi – ICS Başkanı’nın Dünya Okyanus Zirvesinde Yaptığı, CO2 Azaltılmasına ait Plan Konulu Konuşma

SİRKÜLER NO: 23.1  / 180-149 = 01/03/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 28/02/2017 tarih ve 789-160/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) alınan 24 Şubat 2017 tarih ve PRESS(17)03 sayılı yazı ve Eki ICS Basın Bildirisine atfen;

ICS Üyelerinden, yazı Ekinde bulunan "ICS Başkanı Denizcilik Sektörü Tarafından CO2 Azaltılmasına ait Planı Belirtmiştir" başlıklı ICS Basın Bildirisinin mümkün olduğu kadar çabuk ulusal ticari basına ve Üye şirketlere duyurulması istenmektedir.

Söz konusu Basın Bildirisinde,  Ekonomist Dergisinin düzenlediği, Endonezya'da yapılan Dünya Okyanus Zirvesinde, 24.02.2017 tarihinde bir konuşma yapan Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS) Başkanı Mr. Esben POULSSON'un, denizcilik sektörü için CO2'nin azaltılması stratejisinin bir kısmı olarak denizcilik endüstrisinin, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)'nün gerçekleştirmesini isteyeceği hususları belirttiği bildirilmektedir.

Buna göre IMO, Hükümetlerin, Paris Anlaşmasına göre olan ve ulusal ekonomiler için halen kabul etmiş oldukları CO2 taahhütleri ile aynı şekilde, ayrı ayrı gemiler için değil, tüm denizcilik sektörü için hedefler benimsemelidir.   Büyük CO2 azaltılmasının gerçekleştirilmesi amacı, sadece, henüz mevcut olmayan alternatif deniz yakıtları ile sağlanabilecektir.  IMO'nun kabul ettiği CO2 azaltılması hedefleri, gelişmekte olan ülkelerin, ticaret ve sürdürülebilir gelişme üzerindeki potansiyel etkiler hakkında duydukları endişeleri de dile getirmelidir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz