Menu

Duyurular


Hong Kong hava kirliliği Kontrolü Kuralı, 1 Temmuz 2015 Hk.

SİRKÜLER NO: 23.1/325-279= 27/05/2015
 

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26/05/2015 tarih ve 2249-417/2015 sayılı yazısı.
İlgi yazı ile;
"21.05.2015 tarihli BIMCO Bülteni'nde yayınlanan bir yazısına atfen ;
Hong Kong hükümetinin, bölgede faaliyet gösteren açık deniz gemileri (ocean-going vessel – OGV) için daha temiz içerikli deniz yakıtı kullanımını zorunlu hale getiren yeni bir kuralı, 1 Temmuz 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe koyacağıbilgisi verilmektedir.
Hava Kirliliği Kontrolü (Açık Deniz Gemileri) (Limanda Yakıt) Kuralı (Air Pollution Control (Ocean Going Vessels - OGV) (Fuel at Berth) Regulation), Hong Kong sularında limandaki gemilere yönelik olarak kısa süre önce kabul edilmiştir. Yeni Kurala göre, % 0.5'den daha düşük kükürt içeren düşük kükürtlü deniz yakıtlarının, sıvılaştırılmış doğal gazın veya Hong Kong Çevre Koruma Dairesi tarafından onaylanan diğer yakıtların kullanılması gerekmektedir.
Bahse konu Kural, varıştan sonraki ilk saat ve ayrılıştan önceki son bir saat haricinde, bir açık deniz gemisinin Hong Kong'da limanda olduğu sırada uygun yakıt dışında bir yakıt kullanımını yasaklamaktadır.
Kaptanların, yakıt değişimi gününü ve saatini kaydetmeleri ve kayıtları üç yıl saklamaları istenmektedir. Uygun yakıt kullanımı durumunda meydana gelen kükürt salınımı kadar ya da o miktardan daha az salınım gerçekleştirebilen bir teknolojinin kullanılması durumunda ise açık deniz gemisinin yakıt değişiminden muaf tutulabileceği ifade edilmektedir.
Kuralın 1 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe girmesinden itibaren, Hong Kong'da limandayken uygun olmayan yakıt kullanan tüm açık deniz gemilerinin kaptanları ve armatörleri için uygulanacak en yüksek ceza 200,000 Hong Kong Doları (HKD) ve 6 ay hapis cezası olacaktır. Aynı şekilde, istenilen kayıtları tutmayan kaptanların ve armatörlerin de 50,000 HKD ve 3 ay hapis cezasına çarptırılabilecekleri bildirilmektedir."
Denilmektedir.
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
Ek. İlgi Yazı
 
Dağıtım: Tüm Üyelerimiz