Menu

Duyurular


Hedefleme Sistemi ve Gemi Denetim Aralıkları

SİRKÜLER NO: 22.3 / 0466-330 = 27/07/2012


İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 26/07/2012 tarih ve 2938-380 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 25.07.2012 tarih ve B.01.0.DİD.0.04.00.00.-05.02.04-11974 sayılı yazısına atfen;

 

15.01.2007 tarihinden itibaren Türk Bayraklı gemilerin yurt dışındaki Liman Devleti Kontrollerinde bulunan eksiklikleri ve buna bağlı olarak tutulmalarının engellenmesi ile birlikte, denizde seyir, can, mal, çevre emniyeti ve Emniyet Yönetimi Sistemine (ISM Kod) İlişkin hususların ve ilgili ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmelere uygunluğunun devamını temine, yurt dışına çıkış yapan Türk Bayraklı gemiler Elektronik Sertifika Sistemi (EES) programı kapsamında tesis edilen Hedefleme Sistemi hedef faktörü hesaplaması sonucuna göre risk gruplarına ayrılmakta ve bu risk gruplarına göre belirlenen denetim aralıklarında ön sörvey uygulamasına tabi tutulmaktadır. Bu uygulama sonucunda, Türk Bayraklı gemiler ilk defa 2008 yılında Paris MOU “Beyaz Liste”de yer almayı başarmıştır.

 

Konu ile ilgili olarak Türk Bayraklı Gemilerin Bayrak Devleti uygulamalarındaki ve Liman Devleti Memorandumlarındaki durumlarının detaylı analizi neticesinde 24 yaş üzerindeki gemilerin denetim pencere aralıklarında düzenleme yapılmış olup; bu kapsamda, 24 yaş üzerindeki tüm Türk Bayraklı gemiler azami 3 ay içerisinde ön sörveye tabi tutulacaktır. Geçmiş denetimi performanslarına göre "yüksek risk” grubunda yer alan yaşına bakılmaksızın tüm gemilerin azami 1 ay içerisinde ön sörveye tabi tutulması uygulamasına devam edileceği belirtilmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Kenan Türkantos

Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz