Menu

Duyurular


Güncelleştirilmiş Bayrak Devletleri Performans Tablosu

SİRKÜLER NO: 22.3 / 0585-478 = 16/10/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 15/10/2009 tarih ve  4427-464/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) alınan 02.10.2009 tarihli ve ICS/ISF(09)69 sayılı yazısına atfen;

 

Uluslararası Denizcilik Kuruluşları Yuvarlak Masası (Round Table) Üyelerinin yayınladığı Güncelleştirilmiş Bayrak Devletleri Performans Tablosu ve Anılan Kuruluşun Basın Bildirisi sunulmaktadır.

 

Bayrak Devletleri Performans Tablosu, kamuya açık verilerin bir özeti olup, Haziran 2009’un sonunda elde edilen verilerden derlenmiştir. Bahse konu Tablo’nun amacı bayrak devletlerinin performansının genel olarak bildirilmesi ve gemi işletmecilerinin iş yapmadan önce kaynak devletlerinin bir değerlendirmesini yapmalarını teşvik etmektir.

 

Söz konusu Tablo www.marisec.org/flag-performance adresinden indirilebilecektir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: İlgi yazı ve ekleri

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz