Menu

Duyurular


Gümrük Müdürlüklerinden Alınan Cezalar – Bilgi Notu

SİRKÜLER NO: 8.6/266-216 = 15/04/2008

 

Değerli Üyeler,

 

7 Kasım 2003 gün ve 25282 Sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliği’nin 17’nci maddesi, “ Türk limanlarına gelen Türk ve yabancı bayraklı gemi acentelerinin, gemilerin gelişinden en az üç saat evvel Gümrük Muhafaza Müdürlüklerine yazılı bildirimde bulunmaları gerekmektedir. “ demektedir.  Aynı Yönetmeliğin 29’ncu maddesinde de ; “ Türk Boğazlarından geçerek Türk limanlarından birine giden gemiler için de, 17’nci madde hükümleri gereğince yazılı bildirimde bulunmaları, aksi halde gittiği limanda hareketine izin verilmez “  hükmü yer almaktadır.

 

2007 yılında Çanakkale Gümrüğü’nde yapılan bir teftiş sonucu, Türk Boğazlarından geçerek bir Türk limanına giden gemilerin, bu Yönetmeliğin 17’nci maddesi uyarınca, Türk Boğazlarından geçişiyle ilgili gemi acenteleri tarafından dilekçe verilmediği gerekçesiyle 4458 Sayılı Gümrük Kanununun 241/1. maddesi uyarınca geriye yönelik olarak  gemi acentelerine “Ceza Kararları”  gönderilmektedir. 

 

Üyelerimizin bu mağduriyetleri karşısında, Dernek Yönetimi, Gümrük Müsteşarlığı’ndan randevu alarak 11 Nisan 2008 Cuma günü Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Ruhi Duman, Başkan Yardımcısı Sayın Kenan Türkantos, Genel Sekreterimiz Sayın Recep Düzgit ve Yön. Kurulu Üyemiz Sayın Murat Denizeri Ankara’ya  gitmişlerdir.

 

Önce, Gümrük Müsteşarı Sayın Dr. Mehmet Emin Zararsız, Gümrükler Genel Müdürü Sayın Umman Hamidoğulları ve Gümrük Muhafaza Genel Müdürü Sayın Neşet Akkoç sırasıyla ziyaret edilmiş ve durum kendilerine anlatılmıştır. Şifahi olarak almış olduğumuz cevapta; “biz aramızda toplanarak bu durumu değerlendireceğiz” şeklinde olmuştur.

 

Gümrük Müsteşarlığı yetkililerinin vermiş olduğu bu cevaptan memnun kalmadığımız için, hemen Ankara’da bulunan Hukukçumuz Sayın Yahya Zabunoğlu ile görüşerek hukuki prosedürün başlatılmasını istedik. Daha sonra Denizcilik Müsteşarlığı’na gidilerek Denizcilik Müsteşarlığı ile Gümrük Müsteşarlığı’nın bir araya gelmesi ve  konunun  tartışılması istenmiştir. Bu talebimiz uygun görülerek her iki müsteşarlığın üst düzey yöneticileriyle 15 Nisan 2008 günü saat 10.30’da Denizcilik Müsteşarlığı’nda toplanılmasına karar verilmiştir.

 

15 Nisan 2008 Salı günü saat 10.30’da yapılan toplantıya, Dernek Başkanımız Sn. Ruhi Duman, Başkan Yardımcımız Sn. Kenan Türkantos, Eski Yönetim Kurulu Üyemiz Sn. Timuçin Pekar katılmıştır. Her iki Müsteşarlıktan Müsteşar Yardımcıları, Gümrükler Genel Müdürü ve Yardımcıları, Daire Başkanları, Gümrük Muhafaza Genel Müdürü ve Yardımcısı, Daire Başkanları, Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticaret Genel Müdürü ve Yardımcısı, Daire Başkanları katılmıştır.

 

Dernek Başkanı olarak olayı özetledikten sonra, geçmişe yönelik Gümrük İdareleri tarafından verilen ceza kararları sonucu, birçok Gemi Acentenin zor durumda kaldığını, Boğazlar Trafik Kontrolüne verilen SP 1 formunun da Gümrük Muhafaza birimlerine faksla verilerek Gümrük Muhafaza Bilgisayarına geçtiğini, kayda geçen bir gemi için ceza kararının alınmaması gerektiğini, eğer yazılı bildirim olmasaydı Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliğine göre geminin gidişine müsaade edilmemesi gerektiğini ifade ettik.

 

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürü Sn. Neşet Akkoç, “ konu hakkında,  bir müfettiş raporuyla hukuki prosedür başlatılmıştır. Gemilerin geçişi için gemi acenteleri tarafından Boğazlardaki Gümrük Muhafaza Müdürlüklerine verilen dilekçelerin ispat edilmesi halinde cezaların kaldırıldığını, aksi halde başlatılan hukuki prosedürün devam edeceğini, yine müfettiş raporuna göre gemilerin gittiği limandan hareketine izin veren görevlilere de soruşturma açıldığını “  ifade etmiştir.

 

Konu üzerinde, toplantıya katılan tüm birimler tarafından tartışıldı ve Gümrük Müsteşarlığı üst düzey yönetiminde bir araya gelerek bir sonuca ( müspet veya menfi )  varacakları ifade edildi.

 

Dernek Başkanı olarak, Gümrük Müsteşarlığı üst düzeyde  yapılacak görüşmelerde:

 

1.)  Denizcilik Müsteşarlığı tarafından hazırlanan Türk Boğazları Tüzüğünün, Birleşmiş Milletler IMO tarafından uygun görülerek yürürlüğe girmiş olduğunun,

2.)   Boğazlar Tüzüğü hükümleri gereğince, gemi acenteleri tarafından 24 saat evvelinden Boğaz Kontrolüne SP 1 formunun faksla verilmesi, gemi geçmeden evvel ise gemi kaptanı tarafından SP 2 formunun yine Boğaz Kontrolüne verilmesi gerektiğinin,

3.)   Bunun aksi olarak hiçbir geminin Boğazlardan geçmesinin mümkün olmadığının,

4.)   Gemi acentelerinin devlet birimlerine Boğazlar Tüzüğü’nde belirtilen şekilde  bildirimde bulunduklarının,

 

dikkate alınması istendi.  

 

Konunun Derneğimizce her iki Müsteşarlık nezdinde yakinen takip edildiğini tüm üyelerimize duyururuz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Ruhi Duman

Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz

Bilgi için: İMEAK DTO